De utøverne som var med i undersøkelsen, konkurrerte i 25 forskjellige øvelser. En tredjepart var med i friidrett, mens 14 prosent drev med boksing. Elleve prosent av deltakerne spilte landhockey, men sju prosent deltok i svømming. De fleste av dem som ble undersøkt, kom fra Europa, USA og Afrika.

Det er verdt å merke seg at undersøkelsen ikke er gjort på et representativt utvalg av idrettsutøverne, men på utøvere som selv tok  kontakt med tannklinikken i deltakerlandsbyen enten fordi de trengte behandling eller ønsket undersøkelse.

Over halvparten av utøverne som ble undersøkt, hadde karies og 45 prosent hadde erosjoner. Mer enn 75 prosent hadde gingivitt, mens 15 prosent hadde periodontitt. Mer enn 40 prosent var plaget av sin dårlige tannhelse; 28 prosent i en slik grad at det gikk ut over deres livskvalitet og 18 prosent slik at det gikk utover deres trening og idrettsutøvelse.

I 41 prosent av tilfellene var tannskadene så store at det ikke var mulig å gjøre noe med det.

Over halvparten av de undersøkte utøverne hadde ikke vært innom tannlegen det siste året, mens 12 prosent påsto at de aldri hadde vært innom et tannlegekontor.

Dette var resultater som både overrasket og sjokkerte de som sto bak undersøkelsen.

– Det er nesten utrolig at så mange profesjonelle utøvere ikke tar bedre vare på tennene sine. Det er også tydelig at heller ikke støtteapparatet de har bak seg  kan være veldig opptatt av tannhelse, selv om det har direkte innvirkning på de prestasjonene disse utøverne kan oppnå, sier professor Ian Needleman ved University College London.

Også tidligere undersøkelser av toppidrettsutøvere har vist dårlig tannhelse. Det er blitt forklart med dårlig ernæring og stort inntak av sportsdrikker, nedsatt spyttproduksjon under trening og konkurranse, og at mange utøvere har fått redusert immunforsvar på grunn av tøff og intensiv trening. Det er også pekt på lavt kunnskapsnivå om tannhelse blant idrettsutøvere og uregelmessig livsførsel som mulige årsaker.

Det konkluderes med at det trengs flere epidemiologiske representative studier av tannhelse hos idrettsutøvere.

Les hele undersøkelsen her.