Tverrfaglig spesialisttannklinikk

TkØs spesialisttannklinikk har i dag spesialister i pedodonti, periodonti, protetikk, radiologi, oral og kjevekirurgi samt behandlingstilbud for odontofobi (tannlegeangst), overgreps- og torturofre. Vi tilbyr også behandling i narkose. Klinikken er under oppbygging og vil på sikt ha alle spesialistområder og kunne tilby tverrfaglig spesialistbehandling. Tannlege eller annet autorisert helsepersonell kan henvise sine pasienter til vår klinikk.

Spesialistene har også en rådgivende funksjon for tannhelsepersonell i regionen.

Forskning

Forskningsstaben hos TkØ består av forskere i tillegg til prosjektmedarbeidere. En grunnleggende forutsetning i TkØs forskningsvirksomhet er deltakelse fra tannhelsetjenesten i regionen. I praksis innebærer det blant annet at fylkeskommunene involverer seg i temaer til forskningsprosjekter, og at de deltar i prosjekter, f.eks. ved datainnsamling gjennom klinikker i regionen.

Tannlegespesialister ved TkØ får også anledning til å drive med forskning.

Kompetanseheving

Hos TkØ kan tannhelsepersonell gjennomføre flere typer kurs, både praktisk kliniske- og forskningsrettede kurs. Vi har også flere kostnadsfrie e-læringskurs som ligger tilgjengelig via lenker. Flere av kursene gir timer i NTFs etterutdanningsprogram.

Vi tilbyr hospitering og praktisk klinisk veiledning for hele tannhelseteamet.

 

Organisasjonskart TkØ