Narkoseteamet består av en anestesilege og en anestesisykepleier. Anestesipersonalet har lang erfaring, inkludert narkosebehandling for barn.
Ca. halvparten av pasientene som får tannbehandling i narkose hos oss, er voksne med alvorlig behandlingsvegring, som har akutt behov for behandling.

De vanligste årsakene til å benytte narkose er

  • barn og ungdom som skal gjennomgå kirurgiske prosedyrer

  • odontofobi

  • uttalt brekningstendens

  • visse medisinske tilstander som gjør det vanskelig med vanlig tannbehandling