TkØ tilbyr blant annet

  • innsetting av implantater

  • fjerning av ikke-frembrutte tenner

  • rotspissamputasjoner

  • oralmedisinske vurderinger

  • biopsitaking

  • behandling av infeksjoner og betennelsestilstander i munnhule

  • frilegging av retinerte tenner

  • autotransplantasjoner

  • annen kirurgi som for eksempel cystectomier, fjerning av fremmedlegemer i sinus maxillaris, ben- og bløtvevsplastikker og antrumslukninger