Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Et Miljøfyrtårn­sertifikat tildeles etter en uavhengig vurdering av en sertifisør. Hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Kilde: www.miljofyrtarn.no

Vår virksomhet må oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. 

Mer om Miljøfyrtårn  

Klima- og miljørapporter

TkØ leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for virksomhetens miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Klima- og miljørapport TkØ