Spesialistbehandling

TkØs klinikk har spesialister innen pedodonti, periodonti, protetikk, endodonti, radiologi, oral kirurgi og oral medisin og har tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi (TOO-tilbud). TkØ tilbyr også behandling i narkose. 

Tannlege eller annet autorisert helsepersonell kan henvise til TkØ.

TkØs spesialister jobber tverrfaglig. De har også en rådgivende funksjon for tannhelsepersonell i sin region; det innebærer at tjenesten kan ta kontakt for veiledning ved pasientkasus og/eller hospitere ved TkØ.

Gå til spesialistklinikk TkØ

 

Tilrettelagt tannhelsetilbud - TOO

TkØ tilbyr tilrettelagt tannhelsebehandling (TOO-tilbud) for personer som har vært utsatt for tortur, overgrep/vold eller har en sterk grad av tannbehandlingsangst (odontofobi).

TOO-tilbudet er først og fremst angstbehandling. Målet er å mestre tannbehandlingssituasjonen. 

Gå til TOO-tilbudet 

 

Forskning

Forskningsavdelingen består av forskere, ph.d.-stipendiater, forskningskoordinator og prosjektmedarbeidere. En viktig forutsetning i TkØs forskningsvirksomhet er deltakelse fra tannhelsetjenesten i regionen. I praksis innebærer det blant annet at fylkeskommunene involverer seg i temaer til forskningsprosjekter. Fylkeskommunene deltar også prosjekter og bidrar med for eksempel datainnsamling. 

Tannlegespesialister ved TkØ får også anledning til å drive med forskning ved TkØs forskningsavdeling.

Gå til forskning ved TkØ

Fagutvikling og kompetanseheving

TkØ utvikler kontinuerlig tiltak for kompetanseutvikling til tannhelsepersonell.

Blant annet tilbyr TkØ hospitering ved spesialistklinikken og praktisk klinisk veiledning for hele tannhelseteamet.

TkØ arrangerer seminarer, workshops, praktisk-kliniske-, og forskningsrettede kurs for tannhelsepersonell. Vi tilbyr også e-læringskurs og gruppekurs for tannhelseteamet. Flere av kursene gir timer i NTFs etterutdanningsprogram. 

Gå til kurs og opplæring