TkØ har spesialist i periodonti og tilbyr følgende behandlinger

  • systematisk behandling av periodontitt og peri-implantitt
  • periodontal regenerativ behandling av både bløt- og hardvev
  • mukogingival kirurgi (korreksjon av gingivale defekter med grafting eller regenerativ behandling)
  • behandlingsplanlegging og rehabilitering av tannløshet, inkludert innsetting av tannimplantater ved et tverrfaglig samarbeid med spesialist i protetikk og andre relevante spesialister

 

Tilbudet gjelder for alle pasienter som har behov for spesialistbehandling. Dette gjelder for eksempel pasienter med følgende tilstander:

  • alvorlig periodontitt/periimplantitt
  • vertikale/angulære bendefekt(er)
  • aggressiv periodontitt
  • kompliserte periodontale tilstander hos pasienter med redusert systemisk helse (e.g. diabetes, kreftbehandlede, organtransplanterte)
  • omfattende og avanserte gingivale retraksjoner med eller uten progresjon
  • periodontitt, uavhengig av alvorlighetsgrad, som anses uegnet for behandling hos allmenntannlege