TkØ har spesialist i periodonti og tar imot henvisninger innen periodontal behandling.

Vi tilbyr følgende behandlinger

  • systematisk behandling av periodontitt (pyrea) og peri-implantitt
  • periodontal regenerativ behandling av både bløt- og hardvev
  • mukogingival kirurgi (korreksjon av gingivale defekter med grafting eller regenerativ behandling)
  • behandlingsplanlegging og rehabilitering av tannløshet, inkludert innsetting av tannimplantater ved et tverrfaglig samarbeid med spesialist i protetikk og andre relevante spesialister

Hvilke pasienter bør du henvise?

Tilbudet gjelder for alle pasienter som har behov for spesialistbehandling:  Dette inkluderer, men er ikke begrenset til følgende eksempler basert på guidelines fra American Academy of Periodontology

  • alvorlig periodontitt/periimplantitt
  • vertikale/angulære bendefekt(er)
  • aggressiv periodontitt
  • kompliserte periodontale tilstander hos pasienter med redusert systemisk helse (e.g. diabetes, kreftbehandlede, organtransplanterte)
  • omfattende og avanserte gingivale retraksjoner med eller uten progresjon
  • pasienter med periodontitt, uavhengig av alvorlighetsgrad, som anses uegnet for behandling hos allmenntannlege

Hvem kan henvise?

Vi tar imot henvisninger fra tannpleiere, tannleger og tannlegespesialister i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Hva skal henvisningen inneholde?

Last ned vår henvisningsrutine her.

Hvor sender du henvisningen?

Henvisning sendes til TkØ pr. post:
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post tko-klinikk@ostfoldfk.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post) eller på telefon 23 69 39 00 (sentralbord).

 

Maziar_320x375.jpg

Spesialist i periodonti: Maziar Shabestari