Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny publikasjon om rus og tannhelse

Den vitenskapelig artikkelen "Tannhelse og oral helserelatert livskvalitet hos et utvalg rusmiddelmisbrukere i Norge" er...

TkØs høringsuttalelse til TannBarn

TkØ har gitt sitt innspill til Helsedirektoratets høringsutkast om Nasjonal faglig retningslinje tannhelsetjenester bar...

Tilbud om veiledning og hospitering for tannhelsepersonell hos TkØ

TkØs spesialisttannklinikk tilbyr veiledning av tannhelsepersonell og mulighet for hospitering.  

Folkehelserådgivere på nettverkssamling hos TkØ

Folkehelserådgiverne fra Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo møttes hos TkØ mandag 20. mars for å diskutere hvordan videre...

FISSUR-prosjektet

Forebygging av karies okklusalt i første molar, en praksisnær intervensjonsstudie i tannhelsetjenesten.

Tannbehandling i narkose

TkØ tar imot henvisning for tannbehandling i narkose. TkØ har eget narkoseutstyr og har samarbeidsavtale med Aneste, ...

Oral- og kjevekirurgi

TkØ tar imot henvisning for oral- og kjevekirurgisk spesialistbehandling.

Om TkØ

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et regionalt odontologisk kompetansesenter. Vi har spesialisttannklini...

Følg oss i sosiale medier

Vi er på Twitter, Facebook og Instagram. Følg oss gjerne!

#tkøst

Meld deg på nyhetsbrev