Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nye kurstilbud hos TkØs klinikk

Nå er kurstilbudene hos TkØs klinikk for høsten og vinter 2018 klare. Kursene er rettet mot tannhelsepersonell og finne...

Klinikkens åpningstider i sommer

TkØs spesialisttannklinikk har sommerstengt i to uker i juli måned.

Ønsker du bistand til forskningsprosjekt?

Er du tannleger eller tannpleier og planlegger et forskningsprosjekt? Ønsker du hjelp til et prosjekt eller inngå et pro...

Kurs i litteratursøk for tannhelsepersonell

Forskningsavdelingen ved TkØ inviterer til kurs for tannhelsepersonell i litteratursøk og kritisk vurdering av litteratu...

Ny publikasjon om rus og tannhelse

Den vitenskapelig artikkelen "Tannhelse og oral helserelatert livskvalitet hos et utvalg rusmiddelmisbrukere i Norge" er...

Tilbud om veiledning og hospitering for tannhelsepersonell hos TkØ

TkØs spesialisttannklinikk tilbyr veiledning av tannhelsepersonell og mulighet for hospitering.  

Tannbehandling i narkose

TkØ tar imot henvisning for tannbehandling i narkose. TkØ har eget narkoseutstyr og har samarbeidsavtale med Aneste, ...

Om TkØ

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et regionalt odontologisk kompetansesenter. Vi har spesialisttannklini...

Følg oss i sosiale medier

Vi er på Twitter, Facebook og Instagram. Følg oss gjerne!

#tkøst

Meld deg på nyhetsbrev