Using Theoretical Domains Framework (TDF) to understand implementation of a pragmatic clinical trial in Public Dental Service in Norway. E. A.S. Hovden and Rasa Skudutyte-Rysstad

Psychological impact of the COVID-19 pandemic on dental health personnel in Norway. M. M. Uhlen, V. E. Ansteinsson, L. Stangvaltaite-Mouhat, L. Korzeniewska, R. Skudutyte-Rysstad, M. Shabestari, I. Mdala and E. A. S. Hovden

Stainless‑steel crowns in children: Norwegian and Finnish dentists’ knowledge, practice and challenges. M. M. Uhlen, B. Tseveenjav, E. Wuollet, J. Furuholm, V. Ansteinsson, A. Mulic and H. Valen

Characterization and toxicity evaluation ofair-borne particles released by grinding from twodental resin composites in vitro. L.M.A. Camassaa, T.K. Ervika, F.D. Zegeyea, I. Mdala, H. Valenc, V. Ansteinsson, S. Zienolddiny

Belegg- og slimhinnekartlegging – et verktøy for bedre samhandling og bedre oral helse hos institusjonaliserte eldre. Erfaringene fra systematisk kvalitetsarbeid i Den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud. Ewa Hovden, TkØ og Eva Rydgren Krona

Dental Health Services Response to COVID-19 in Norway. Lina Stangvaltaite-Mouhat, Marte-Mari Uhlen, Rasa Skudutyte-Rysstad, Ewa Alicja Szyszko Hovden, Maziar Shabestari, and Vibeke Elise Ansteinsson

Dental Health Services Response to COVID-19 in Norway
International Journal of Environmental Research and Public Health, 12 August, 2020.

 

Perceived Stress and Associated Factors in Russian Medical and Dental Students: A Cross-sectional Study in North-West Russia. Sergei N. Drachev, Lina Stangvaltaite-Mouhat, Napat Limchaichana Bolstad, Jan-Are K. Johnsen, Tatiana N. Yushmanova, and Tordis A

Restorative material choices for extensive carious lesions and hypomineralisation defects in children: a questionnaire survey among Finnish dentists. Wuollet E, Tseveenjav B, Furuholm J, Waltimo-Sirén J, Valen H, Mulic A, Ansteinsson, V, Uhlen M.-M

Konsultasjonsmodellen «Fire Gode Vaner» tilpasses odontologien. Trenger tannlegene en ekstra vane?Torper J, Ansteinsson V, Lundeby T

Orofacial granulomatosis: a questionnaire study among Norwegian dental clinicans. Skaare A.B., Hovden E.S., Herlofson B.B, Søland T.M.

Orofacial granulomatosis: a questionnaire study among Norwegian dental clinicans
European Archives of Paediatric Dentistry, 4 February 2020.

Prevention of snus use: Attitudes and activities in the Public Dental Service in the south‐eastern part of Norway. Tarja Tanner, Håkon Rukke Valen, Liv Grøtvedt, Simen E. Kopperud, Rune Becher, Line Schrøder Karlsen, Vibeke Ansteinsson

Treatment decisions regarding caries and dental developmental defects in children - a questionnaire-based study among Norwegian dentists. Uhlen MM, Valen H, Karlsen L. S, Skaare A.B , Bletsa A, Ansteinsson V, and Mulic A.

Fissure sealants or fluoride varnish? Routines and attitudes among dental health personnel in Norway. Uhlen MM, Wang NJ and Skudutyte-Rysstad R.

Klinisk rettsodontologiske undersøkelser ved Statens Barnehus - veier til tverrprofesjonell samhandling til barnets beste. Anne Rønneberg, Ewa S. Hovden, Thea Martine Granvoll Bie, Tiril Willumsen og Unni Mette Stamnes Köpp

Helsesøstres erfaring med kariesforebyggende arbeid hos barn under 3 år. Tove I. Wigen, Karianne Ervik Winsnes, Rahavy Varatharajan, Nina J. Wang.

Forebyggende tiltak i Den offentlige tannhelsetjenesten: Samsvarer rutinene på klinikken med kunnskapsbasert praksis?Stein L, Tillberg A, Byrkjeflot L I, Skudutyte-Rysstad R. og Widström E.

Tilrettelagt tannhelsetilbud: Erfaringer med tverrfaglig behandling av pasient med sammensatt odontologisk og psykologisk problematikk. Haugbo HO, Rydning L, Torper J.

Tannhelse og oral helserelatert livskvalitet hos et utvalg rusmiddelbrukere i Norge. Karlsen, Line Schrøder; Wang, Nina Johanne; Jansson, Henrik & Ansteinsson, Vibeke.

Tannhelse og oral helserelatert livskvalitet hos et utvalg rusmiddelbrukere i Norge.
Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 127(4), s 316- 321.

Opplevd smerte og bruk av smertestillende tabletter hos barn og ungdom etter behandlingsstart med fast kjeveortopedisk apparatur. Rabanal, Andreas H Røste & Wang, Nina Johanne

Community-based preventive activities in the Public Dental Service in Norway. Widström E, Tillberg A, Byrkjeflot LI, Skudutyte-Rysstad R.

Community-based preventive activities in the Public Dental Service in Norway.
International journal of dental hygiene. 2017 Dec 13. doi: 10.1111/idh.12326. [Epub ahead of print]

Chair-side preventive interventions in the Public Dental Service in Norway. Widström E, Tillberg A, Byrkjeflot LI, Skudutyte-Rysstad R.

Health nurses' experiences and attitudes regarding collaboration with dental personnel. Løken SY, Wang NJ, Wigen TI.