Dental Health Services Response to COVID-19 in Norway. Lina Stangvaltaite-Mouhat, Marte-Mari Uhlen, Rasa Skudutyte-Rysstad, Ewa Alicja Szyszko Hovden, Maziar Shabestari, and Vibeke Elise Ansteinsson

Dental Health Services Response to COVID-19 in Norway, International Journal of Environmental Research and Public Health, 12 August, 2020

 

Restorative material choices for extensive carious lesions and hypomineralisation defects in children: a questionnaire survey among Finnish dentists. Wuollet E, Tseveenjav B, Furuholm J, Waltimo-Sirén J, Valen H, Mulic A, Ansteinsson, V, Uhlen M.-M

Konsultasjonsmodellen «Fire Gode Vaner» tilpasses odontologien. Trenger tannlegene en ekstra vane?Torper J, Ansteinsson V, Lundeby T

Orofacial granulomatosis: a questionnaire study among Norwegian dental clinicans. Skaare A.B., Hovden E.S., Herlofson B.B, Søland T.M.

Treatment decisions regarding caries and dental developmental defects in children - a questionnaire-based study among Norwegian dentist. Uhlen MM, Valen H, Karlsen L. S, Skaare A.B , Bletsa A, Ansteinsson V, and Mulic A.

Fissure sealants or fluoride varnish? Routines and attitudes among dental health personnel in Norway. Uhlen MM, Wang NJ and Skudutyte-Rysstad R.

Forebyggende tiltak i Den offentlige tannhelsetjenesten: Samsvarer rutinene på klinikken med kunnskapsbasert praksis?Stein L, Tillberg A, Byrkjeflot L I, Skudutyte-Rysstad R. og Widström E.

Tilrettelagt tannhelsetilbud: Erfaringer med tverrfaglig behandling av pasient med sammensatt odontologisk og psykologisk problematikk. Haugbo HO, Rydning L, Torper J.

Tannhelse og oral helserelatert livskvalitet hos et utvalg rusmiddelbrukere i Norge. Karlsen, Line Schrøder; Wang, Nina Johanne; Jansson, Henrik & Ansteinsson, Vibeke.

Tannhelse og oral helserelatert livskvalitet hos et utvalg rusmiddelbrukere i Norge.
Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 127(4), s 316- 321.

Opplevd smerte og bruk av smertestillende tabletter hos barn og ungdom etter behandlingsstart med fast kjeveortopedisk apparatur. Rabanal, Andreas H Røste & Wang, Nina Johanne

Community-based preventive activities in the Public Dental Service in Norway. Widström E, Tillberg A, Byrkjeflot LI, Skudutyte-Rysstad R.

Community-based preventive activities in the Public Dental Service in Norway.
International journal of dental hygiene. 2017 Dec 13. doi: 10.1111/idh.12326. [Epub ahead of print]

Chair-side preventive interventions in the Public Dental Service in Norway. Widström E, Tillberg A, Byrkjeflot LI, Skudutyte-Rysstad R.

Health nurses' experiences and attitudes regarding collaboration with dental personnel. Løken SY, Wang NJ, Wigen TI.