Forskere ved TkØ har vært førsteforfatter eller bidratt i følgende publikasjoner:

 

Linda Stein, Anders Tillberg, Lars Inge Byrkjeflot, Rasa Skudutyte-Rysstad og Eva Widström
Forebyggende tiltak i Den offentlige tannhelsetjenesten: Samsvarer rutinene på klinikken med kunnskapsbasert praksis? Nor Tannlegeforen Tid. 2018; 118: 702—8


Haugbo HO, Rydning L, Torper J.
Tilrettelagt tannhelsetilbud: Erfaringer med tverrfaglig behandling av pasient med sammensatt odontologisk og psykologisk problematikk. En kasusrapport. Nor Tannlegeforen Tid. 2018;128: 98–103


Karlsen, Line Schrøder; Wang, Nina Johanne; Jansson, Henrik & Ansteinsson, Vibeke (2017). 

Tannhelse og oral helserelatert livskvalitet hos et utvalg rusmiddelbrukere I Norge. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  127(4), s 316- 321


Rabanal, Andreas H Røste & Wang, Nina Johanne (2017). 

Opplevd smerte og bruk av smertestillende tabletter hos barn og ungdom etter behandlingsstart med fastkjeveortopedisk apparatur. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  127(8), s 676- 680


Widström E, Tillberg A, Byrkjeflot LI, Skudutyte-Rysstad R

Community-based preventive activities in the Public Dental Service in Norway. International journal of dental hygiene. 2017 Dec 13. doi: 10.1111/idh.12326. [Epub ahead of print]


Widström E, Tillberg A, Byrkjeflot LI, Skudutyte-Rysstad R.

Chair-side preventive inverventions in the Public Dental Service in Norway. British Dental Journal, 2016;221:179-185


Løken SY, Wang NJ, Wigen TI

Health nurses' experiences and attitudes regarding collaboration with dental personnel. BMC Oral Health 2016. https://doi.org/10.1186/s12903-016-0226-8