Pedodontisten har også kompetanse innen tilgrenset fagområder, som for eksempel pediatri, barnepsykologi, helsepedagogikk og farmakologi. De er derfor også gode veiledere for allmenntannleger i forbindelse med kompliserte og sjeldne kasus.

Spesialistene kan gi praktiske råd og veiledning i tillegg til diagnostikk, behandlingsplanlegging og gjennomføring av behandlingen innen blant annet:

  • kompliserte traumer som også har behov for tverrfaglig oppfølging

  • pedodontisk endodonti på unge (rotåpne) permanente tenner

  • alvorlige mineraliseringsforstyrrelser

  • behandle pasienter med alvorlige utviklingsforstyrrelser som medfører omfattende behandlingsbehov

  • oralmedisinske tilstander

  • uvanlige eller sjeldne pedodontiske tilstander

Hvem kan henvise?

Vi tar imot henvisninger fra tannpleiere, tannleger og tannlegespesialister i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Hva skal henvisningen inneholde?

Last ned vår henvisningsrutine her.

Hvor sender du henvisningen?

Henvisning sendes til TkØ pr. post:
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post tko-klinikk@ostfoldfk.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post) eller på telefon 23 69 39 00 (sentralbord).

 

Andreas J. Schmalfuss Reidun Agnalt
Spesialister i pedodonti: F.v Andreas Schmalfuss og Reidun Agnalt.
Foto: Terje Skåre.