• kompliserte traumer som også har behov for tverrfaglig oppfølging
  • pedodontisk endodonti på unge (rotåpne) permanente tenner
  • alvorlige mineraliseringsforstyrrelser
  • behandle pasienter med alvorlige utviklingsforstyrrelser som medfører omfattende behandlingsbehov
  • oralmedisinske tilstander
  • uvanlige eller sjeldne pedodontiske tilstander