TkØ har spesialist i protetikk og tilbyr

  • vurdering, behandlingsplanlegging og behandling for å erstatte tapte tenner, manglende tannsubstans eller annet oralt vev

  • utredning og behandling av pasienter med smertetilstander knyttet til kjeveledd og kjevemuskulatur

  • erstatning av tapte tenner med avtakbare proteser

  • erstatning av tapte eller svekkede tenner med faste tannerstatninger på egne tenner

  • erstatning av tapte tenner med implantatprotetikk; ved tap av enkeltann, delvis tannløshet eller totalt tanntap

  • behandling av tannutviklingsforstyrrelser som mineraliseringsforstyrrelser og agenesier

  • framstilling av stabiliseringsskinner