En spesialist i protetikk planlegger helhetlig behandling og rehabiliterer pasienter som krever omfattende og kompliserte protetiske løsninger.

Spesialisten utreder og behandler også pasienter med smertetilstander knyttet til tyggeapparatet.