Vi utreder forandringer i tenner og benvev i over- og underkjeven og forandringer i kjevebihule (sinus maxillaris).

TkØ har apparater til å utføre intraorale røntgenopptak (vanlige røntgenbilder), panoramabilder, kefalostat (profilrøntgen), og CBCT (Cone Beam Computed Tomography).
CBCT benyttes til tredimensjonal kartlegging av anatomiske strukturer og brukes for eksempel ved kartlegging av benvolum før innsetting av implantat,  ved kartlegging av kritiske anatomiske strukturer før frilegging eller ved fjerning av ikke frembrudte tenner.

Hvem gjelder tilbudet for?

Tilbudet gjelder for alle pasienter som har behov for røntgen. TkØ tilbyr behandling i et tverrfaglig spesialistmiljø og vil vurdere den enkelte henvisning i et tverrfaglig perspektiv.

Hvem kan henvise?

Vi tar imot henvisninger fra tannpleiere, tannleger og tannlegespesialister i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Vi tar også imot henvisninger fra leger (øre-, nese-, halsleger).

Hva skal henvisningen inneholde?

Last ned vår henvisningsrutine her.

Det er svært viktig at henvisningen inneholder en klart formulert problemstilling man ønsker å få svar på. Dette hjelper oss til å avgjøre hva som er den beste undersøkelsesmåten å bruke i hvert enkelt tilfelle.Har pasienten noen handikap som kan påvirke muligheten til billedopptak? Sitter pasienten i rullestol? Har pasienten andre lidelser som kan påvirke vår tolkning av røntgenopptak?

Hvor sender du henvisningen?

Henvisning sendes til TkØ pr. post:
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post tko-klinikk@ostfoldfk.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post) eller på telefon 23 69 39 00 (sentralbord).

 

Kerstin

Spesialist i radiologi: Kerstin Knutsson