Hvem er TOO for?

Personer som

  • har vært utsatt for tortur
  • har vært utsatt for overgrep eller vold i nære relasjoner
  • har sterk angst for tannbehandling, odontofobi

Henvisning?

Man kan selv ta kontakt eller be tannlege, lege, psykolog eller andre om å kontakte på vegne av pasienten. 

Behandlingsforløp

Tverrfaglig behandlerteam TOO

Tverrfaglig behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege/tannpleier og tannhelsesekretær.

De behandler pasientens angstlidelse gjennom eksponeringsterapi.

Pasienten bli satt opp til samtale hos psykolog i Tverrfaglig behandlerteam TOO. Psykologen kartlegger hva som er vanskelig og vurderer om behandlingstilbudet egner seg for pasienten.

Den videre oppfølgingen vil bygge på prinsipper fra eksponeringsterapi, som har god effekt på behandling av angstlidelser. Dette går ut på å øve gradvis på de situasjonene som pasienten syns er mest vanskelige.

Målet med angstbehandlingen er at pasienten blir i stand til å mestre tannbehandling.
 

Tannbehandlerteam TOO

Etter angstbehandlingen hos Tverrfaglig behandlerteam TOO, blir pasienten henvist til et annet team; Tannbehandlerteam TOO for selve tannbehandlingen.

Tannbehandlerteam TOO har i forkant fått nødvendig informasjon, slik at behandlingen blir tilpasset pasientens mestringsnivå.
De har særskilt kompetanse innen tilrettelagt tannbehandling.

Etter endt behandling er pasienten selv ansvarlig for videre oppfølging hos tannlege/tannpleier.

 

Mer informasjon om TOO

For mer informasjon, se www.tooinfo.no (ekstern nettside).

Sound: Audiojungle NSI Lydproduksjon A/S.
Script
: Yizhak Itzchaki. Design and animation: Yizhak Itzchaki, tzachik.com
Opphavsrett: TkØ