Flere tannpleiere til forskning Tannstikka nr. 2, 2020

Forskningsrådet må prioritere oral helse Dagens Medisin 1.3.2020

Forskere vil styrke tannlegene i arbeidet mot overgrep mot barn forskning.no 19.11.2019

GERONETT– et forskningsnettverk som skal forbedre oral helse hos eldre Den Norske Tannlegeforenings Tidende 14.11.2019

Ny nettside for deg med sterk tannlegeskrekk forskning.no 26.8.2019

Samarbeid om en god tannhelsetjeneste Den Norske Tannlegeforenings Tidende 15.8.2019

Tannleger og tannpleiere er usikre på anbefalt behandling mot hull i jekslene forskning.no 9.7.2019

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - et odontologisk kompetansesenter i tråd med Stortingets bestilling Den Norske Tannlegeforenings Tidende 13.6.2019

TOO - Ny nettside lansert Tannhelsesekretæren 2/2019

Mer angstbehandling mot tannlegeskrekk Tannhelsesekretæren 2/2019

Alvorlig tannlegeskrekk kan behandles  delta.no 29.5.2019

Mer angstbehandling til de med tannlegeskrekk  forskning.no 16.4.2019

Mange muligheter til å øke kompetansen i tannhelse  Tannhelsesekretæren nr. 4 - 2018

Styrk kompetansen din hos TKØ!  Tannstikka nr. 6 2018

35 000 timer brukt på forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten – men de vet ikke om det hjelper  forskning.no 17.10.2018

Hjelp for tannlegeskrekk Norsk forening for kognitiv terapi, www.kognitiv.no  1.10.2018

Behov for en saklig fagdiskusjon Dagens Medisin 24.09.2018

Hvilke behandlinger bruker tannleger for å reparere barns tenner?  forskning.no 7.9.2018

Mer kunnskap og enda bedre tannhelse: Folkehelseforskning ved de regionale kompetansesentrene  Munnpleien Nr. 1, 2018 - Årgang 101

Slik ble "Pia" kvitt tannlegeskrekken forskning.no 29.05.2018

Skal kartlegge tannhelsen til 3000 nordtrøndere forskning.no 21.02.2018

Feilinformasjon om de regionale odontologiske kompetansesentrene   Dagens Medisin 13.01.2018

Tannregulering er verre for jentene  forskning.no 14.11.2017

Rusmisbrukere sliter med tannhelsa til tross for gratis behandling  forskning.no 3.5.2017

Vil finne den beste metoden mot hull i tennene forskning.no 5.4.2017 

Skal kurse tannhelsepersonell om snusforebyggende arbeid forskning.no 30.3.2017

Ekstrem tannlegeskrekk: Det er hjelp å få.  abcnyheter.no 16.10.2016

- Skal sikre bedre tannhelsetjenester Oppland.no 22.9.2016

Forskningsprosjekt om snusbruk  Oppland.no 9.9.2015

De som trenger det mest - om tannhelsetilbud, behandlingsbehov og effekt av tannbehandlingen til rusmiddelmisbrukere Munnpleien, nr. 1, 2015

Hjelp mot tannlegeskrekk - Ekko, NRK Radio P2, 9.3.2015

Hils på TKØ!  Tannstikka nr. 4, 2014

Om TOO-tilbudet i Moss med tannlege Karianne Olsen  NiTimen, NRK Radio, 31.3.2014

Temmer frykten med psykolog Gudbrandsdølen Dagningen, 30.1.2014 

TKØ satser på e-læring  Den Norske Tannlegeforenings Tidende, 16.5.2013

Tilbyr tannhjelp til torturofre  Amnesty, 5.2.2013

Derfor er vi redd for tannlegen  VG Nett, 5.2.2013

Hilde hjelper ofre for tortur og overgrep  Tannhelsesekretærne, 2012 nr. 5

Kunnskapssenteret og TKØ samarbeider for mer klinisk forskning Kunnskapssenteret.no, 21.11.2012

Tannlege og psykolog samarbeider i nytt prosjekt der de skal behandle ofre for tortur og overgrep samt odontofobipasienter  Den Norske Tannlegeforenings Tidende, 2012

Sprer kunnskap fra midlertidige lokaler Den Norske Tannlegeforenings Tidende, 2012 nr. 3

Kompetansesentrene på rett spor  Den Norske Tannlegeforenings Tidende, 2012 nr. 3

Nytt tannhelsetilbud til incestutsatte Ikke stikk`a, 2012 nr. 2

Introduksjonskurs – klinisk forskning Den Norske Tannlegeforenings Tidende, 2011 nr. 3

Felles kompetansesenter for tannhelse Avisa Valdres, 7.6.2010

Mange fordeler med felles kompetansesenter  Oppland fylkeskommune, 7.6.2010

Hinder for etablering av midlertidig kompetansesenter på Østlandet - Mangel på penger  Den Norske Tannlegeforenings Tidende, 2010 nr. 2