Lystgass kan være et godt hjelpemiddel dersom pasienten f.eks har en generell redsel for tannbehandling, uttalt tendens for besvimelse, sprøyteskrekk, uttalt brekningstendens eller muskeltonusforstyrrelser (spastikere). Lystgass er nesten luktfri og tilføres gjennom nesemaske.
Fordelene ved å benytte lystgass:

  • har raskt innsettende beroligende effekt
  • pasienten er våken hele tiden og kan kommunisere med personell om det er nødvendig.
  • er enkel og rimelig i bruk
  • har kortvarig virkning, og pasienten kan forlate klinikken etter kort tid
  • er luktfri gass

TkØ har utstyr for lystgass-sedasjon og tannbehandlingen utføres av TkØs egne tannleger i våre lokaler. Tannlegene som utfører tannbehandling i lystgass er spesielt sertifiserte til å gjøre dette.

Hvem gjelder tilbudet for?

Tilbudet er i utgangspunktet åpent for alle, men vi prioriterer de prioriterte pasientgruppene fra de fylkene vi har samarbeid med.

Hvem kan henvise?

Vi tar imot henvisninger fra tannpleiere, tannleger og tannlegespesialister i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Hva skal henvisningen inneholde?

Last ned vår henvisningsrutine her.

Hvor sender du henvisningen?

Henvisning sendes til TkØ pr.post:
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post tko-klinikk@ostfoldfk.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post) eller på telefon 23 69 39 00 (sentralbord).