Lystgass kan være et godt hjelpemiddel dersom pasienten f.eks har

  • en generell redsel for tannbehandling

  • uttalt tendens til besvimelse

  • sprøyteskrekk

  • uttalt brekningstendens

  • muskeltonusforstyrrelser (spastikere)

Lystgass er nesten luktfri. Den tilføres gjennom nesemaske og er utformet slik at pasienten merker lite til dem.

 

Fordelene ved å benytte lystgass er at

  • den har raskt innsettende beroligende effekt

  • pasienten er våken under behandlingen og kan kommunisere med personell ved behov

  • den er enkel og rimelig i bruk

  • den har kortvarig virkning, og pasienten kan forlate klinikken kort tid etter avsluttet sedasjon