Kontaktinformasjon

E-post: tko-klinikk@ostfoldfk.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post)

Telefon: 23 69 39 00 (sentralbord).
Telefontid (man-, ons-, tors- og fredag): kl. 0830 - 1130 og kl. 1200 - 1400 
Telefontid (tirsdag): kl. 1000 -1130 og 1200-1400.

Telefon utenom arbeidstid (akutt): klinikksjef Jon Sudbø, telefon 924 16 375.