TkØ har eget narkoseutstyr og har samarbeidsavtale med legefirmaet Aneste, som bistår med anestesilege og anestesisykepleier, som arbeider etter Norsk Anestesiologisk forening sine retningslinjer. Tannbehandlingen utføres av TkØs egne tannleger i våre lokaler.

De vanligste årsakene til å benytte narkose er

  • sterk tannlegeskrekk (odontofobi)
  • særdeles kraftig brekningsrefleks
  • visse medisinske tilstander som gjør det vanskelig med vanlig tannbehandling

Hvem gjelder tilbudet for?

Narkose er et hjelpemiddel til å gjennomføre tannbehandling. Det er et tilbud som gjelder for pasienter hvor tannhelsepersonell har vurdert at pasienten ikke kan klare å gjennomføre den planlagte tannbehandlingen i våken tilstand.

Tilbudet om tannbehandling i narkose gjelder for pasienter i ASA klasse 1 og 2 (funksjonsfriske pasienter).

Hvem kan henvise?

Vi tar imot henvisninger fra tannpleiere, tannleger og tannlegespesialister i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Hva skal henvisningen inneholde?

Last ned vår henvisningsrutine her.

Hvor sender du henvisningen?

Henvisning sendes til TkØ pr. post:
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post tko-klinikk@ostfoldfk.no (obs: ikke oppgi personsensitiv informasjon pr. e-post) eller på telefon 23 69 39 00 (sentralbord).