Hvem er TOO for?

Personer som

  • har vært utsatt for tortur

  • har vært utsatt for overgrep eller vold i nære relasjoner

  • har sterk angst for tannbehandling, odontofobi

Henvisning?

Du kan selv ta kontakt eller be din lege, psykolog eller andre om å kontakte for deg.

Behandlingsforløp

Tverrfaglig behandlerteam TOO

Tverrfaglig behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege/tannpleier og tannhelsesekretær.

De behandler din angstlidelse gjennom eksponeringsterapi.

Du kan selv ta kontakt eller be din lege, psykolog eller andre om å ta kontakt for deg.

Du vil bli satt opp til samtale hos psykolog i Tverrfaglig behandlerteam TOO. Psykologen vil kartlegge hva du syns er vanskelig og vurderer om behandlingstilbudet egner seg for deg.

Den videre oppfølgingen vil bygge på prinsipper fra eksponeringsterapi, som har god effekt på behandling av angstlidelser. Dette går ut på å øve gradvis på de situasjonene som du synes er mest vanskelige.

Målet med angstbehandlingen er at du blir i stand til å mestre tannbehandling.
 

Tannbehandlerteam TOO

Når du er ferdig med angstbehandlingen hos Tverrfaglig behandlerteam TOO, blir du henvist til et annet team; Tannbehandlerteam TOO for tannbehandling.

Tannbehandlerteam TOO har i forkant fått nødvendig informasjon, slik at behandlingen blir tilpasset ditt mestringsnivå.
De har særskilt kompetanse innen tilrettelagt tannbehandling.

Etter endt behandling er du selv ansvarlig for videre oppfølging hos tannlege/tannpleier.

 

Kort om TOO-behandling


Script: Marianne Gishlaine Ollivier and Yizhak Itzchaki. Design and animation: Yizhak Itzchaki, tzachik.com
Sound: Audiojungle NSI Lydproduksjon A/S
. Opphavsrett: TkØ