Hvem er TOO-tilbudet for?

Personer over som

  • har vært utsatt for tortur

  • har vært utsatt for overgrep eller vold i nære relasjoner

  • har sterk angst for tannbehandling, odontofobi

Om TOO-tilbudet

Tverrfaglig behandlerteam TOO

Tverrfaglig behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege, tannhelsesekretær og tannpleier. Målet er at du skal lære å mestre din tannbehandlingsangst og bli i stand til å motta ordinær tannbehandling.

Behovet ditt blir kartlagt i en samtale med psykolog, slik at vi kan lage et behandlingsopplegg som er tilpasset deg. Den videre oppfølgingen bygger på prinsipper fra eksponeringsterapi, som har god effekt på behandling av fobier. Du får mulighet til å lære deg strategier til å mestre situasjoner som er vanskelige.

Tannbehandlerteam TOO

Når du er ferdig hos tverrfaglig TOO-team, blir du overført til et tannbehandlerteam TOO. De skreddersyr og gjennomfører tannbehandling etter ditt behov. Teamet har fått nødvendig informasjon, slik at tannbehandlingen blir tilpasset ditt mestringsnivå.

Etter endt behandling er du selv ansvarlig for å følge opp tannhelsen hos tannlege/tannpleier.

Mer om TOO-prosjektet


Script: Marianne Gishlaine Ollivier and Yizhak Itzchaki. Design and animation: Yizhak Itzchaki, tzachik.com
Sound: Audiojungle NSI Lydproduksjon A/S
. Opphavsrett: TkØ

Koster det noe?

Behandlingen dekkes av statlige midler.

Henvisning?

Du kan selv ta direkte kontakt med behandlingsteamet eller be din lege, psykolog eller annet helsepersonell kontakte for deg.

Finn ditt team

Du finner TOO-behandling i alle fylkeskommunene i TkØs region i tillegg til TkØs eget TOO-tilbud, som er i Oslo.

TkØs TOO-team har også en kurs- og veiledende rolle overfor de andre TOO-teamene i regionen, slik at alle behandlerne alltid er faglig oppdaterte. 

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til TOO-teamene hos TkØ og i TkØs region.

TOO-tilbud hos TkØ (lokalisert Oslo)

TOO-tilbud i Hedmark fylkeskommune

TOO-tilbud i Oppland fylkeskommune

TOO-tilbud i Østfold fylkeskommune

 

Vi gjør oppmerksom på at Oslo kommune også har TOO-tilbud (ekstern lenke). De har lokaler hos TkØ på Majorstuen.