Om prosjektet
Å kartlegge tannhelse blant voksne i Nord Trøndelag og identifisere viktige risikofaktorer for sykdomsutvikling.

I HUNT4 samles data om munn- og tannhelse i større skala enn tidligere. Denne gangen vil drøye 3 000 personer (over 19 år) inviteres til en munn- og tannhelseundersøkelse på feltstasjonene i Levanger, Stjørdal, Steinkjer, Verdal , Nærøy og Namsos. Tannhelsepersonell fra de offentlige tannklinikkene i Nord-Trøndelag deltar i datainnsamlingen.

Undersøkelsen startet i september 2017. Datainnsamlingen er nå nesten avsluttet på de to første feltstasjonene (Stjørdal og Levanger kommune). I februar og mars 2018 flytter feltstasjonene til henholdsvis Steinkjer og Verdal. August 2018 flyttes stasjonen videre til Nærøy, før det til slutt blir Namsos sin tur i oktober 2018. Datainnsamlingen avsluttes i februar 2019.

TkØ har fagansvar for prosedyrer for kartlegging av tannstatus, tidligere behandling og karieserfaring, for tannhelseundersøkelsen som utføres i HUNT4.

Prosjekteier: TkMidt

Fagansvarlig og kontaktperson på TkØ: Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker TkØ

Prosjektperiode: 2017-2024