Prosjekttittel: Rutiner og holdninger til bruk av fluorlakk og fissurforseglinger blant tannhelsepersonell

Om prosjektet: Fissurforsegling og pensling med fluor (Duraphat) er etablerte kariesforebyggende metoder ved behandling av barn og unge. Begge behandlingsmetoder benyttes ofte i tannhelsetjenesten og er i store deler av landet rutinebehandling ved undersøkelse av barn med økt kariesrisiko. Hensikten med denne studien er å kartlegge rutiner og holdninger til bruk av fluorlakk og fissurforseglinger for forebyggelse av okklusal karies i tannhelsetjenesten. Alle tannleger og tannpleiere i Hedmark, Oppland og Østfold ble via fylkestannleger invitert til å svare på en spørreundersøkelse. Spørsmål i undersøkelsen omhandlet yrkesbakgrunn, kjønn, antall år i praksis, utdannelsessted, samt rutiner og holdninger til bruk av fissurforseglinger og fluorlakk for forebyggelse av okklusal karies hos barn.

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Resultatene analyseres.

Prosjektleder: Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker TkØ

Prosjektmedarbeidere: Nina J Wang, Ingrid Klepaker, Marte-Mari Uhlen