Om prosjektet
Fissurforsegling og pensling med fluor (Duraphat) er etablerte kariesforebyggende metoder ved behandling av barn og unge. Begge behandlingsmetoder benyttes ofte i tannhelsetjenesten og er i store deler av landet rutinebehandling ved undersøkelse av barn med økt kariesrisiko. Hensikten med denne studien er å kartlegge rutiner og holdninger til bruk av fluorlakk og fissurforseglinger for forebyggelse av okklusal karies i tannhelsetjenesten. Alle tannleger og tannpleiere i Hedmark, Oppland og Østfold ble via fylkestannleger invitert til å svare på en spørreundersøkelse. Spørsmål i undersøkelsen omhandlet yrkesbakgrunn, kjønn, antall år i praksis, utdannelsessted, samt rutiner og holdninger til bruk av fissurforseglinger og fluorlakk for forebyggelse av okklusal karies hos barn. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2017.


Publikasjoner
Uhlen M.-M., Wang N.J., Skudutyte-Rysstad R. Fissure sealants or fluoride varnish? Routines and attitudes among dental personnel in Norway. European Archives of Paediatric Dentistry (Early online): http://link.springer.com/article/10.1007/s40368-019-00440-w

Posterpresentasjon (23rd Congress of European Association of Dental Public Health, 2018).

Kontaktperson: Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker TkØ.