Særskilte råd til helsetjenesten i forbindelse med engelsk virusvariant

Helsedirektoratet: Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikk

Folkehelseinstituttet (FHI): Smitte med SARS-CoV-2 klinisk odontologi – råd til tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet: Koronavirus – beslutninger og anbefalinger. Kapittel 5 Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten

TkØ: Kontrollspørsmål ved telefonhenvendelser ved akutthjelp ved koronasmitte

Undervisningsfilmer for helsepersonell under Covid-19 (FHI)

FHI har laget undervisningsfilmer for ulike grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten om covid-19, blant annet om generelle smittevernråd.
Filmene ligger på Vimeo.