Om prosjektet

Forprosjektet skal etablere et tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre helhetlig hjelpe-, behandlings- og oppfølgingstilbud til barn som er utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller seksuelle overgrep. I tillegg skal prosjektet sikre kunnskapsbasert og treffsikker rettsmedisinsk diagnostikk i saker hvor det foreligger en anmeldelse.

Finansiering: Norges forskningsråd (NFR)

Prosjekteier: TkØ

Prosjektleder: Ewa A. Sz. Hovden, forsker TkØ

Samarbeidspartnere

Sørlandet sykehus
Statens Barnehus i Kristiansand
Statens Barnehus i Tromsø
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord Norge
Den offentlige tannhelsetjenestens i Aust-Agder
Karolinska Instituttet
Rättsmedicinska enheten i Stockholm

 

Almaas, V. Forskere vil styrke tannlegene i arbeidet mot overgrep mot barn Artikkel i forskning.no 19.november 2019