Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ewa A. Szyszko Hovden

Seniorforsker

Ewa A. Szyszko Hovden

Telefon: 922 88 065/23 69 39 24

E-post: ewah@viken.no

Faglige interesser

Oral helse hos barn utsatt for vold og overgrep. Oral helse hos eldre i hjemmebasert omsorg. Praksisnær forskning. Samhandlingsforskning.

Utdanning og arbeid

Ewa er utdannet immunolog fra Universitet i Bergen (UiB). I 2010 disputerte hun ved Seksjon for Patologi ved Gades Institutt med avhandlingen ”Characterisation of long-lived plasma cells in primary Sjögren’s syndrome - Studies in humans and a murine model”. Hun har jobbet for kompetansesentrene siden 2012 og har siden jobbet med praksisnær forskning. Ewa er prosjektleder for "Tannhelsetjenester til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep" (OrChid), og har vært sentral i arbeidet med å implementere tannleger som en del av det rettsmedisinske miljøet ved Statens barnehus i Norge.

Samarbeid

Sørlandet sykehus HF (SSHF), OsloMet, Universitetet i Agder, Karolinska Institutet, Den offentlige tannhelsetjenesten i Agder, Statens Barnehus Kristiansand, Statens barnehus Tromsø og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN) og Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).