Prosjekttittel: Fluorpensling eller fissurforsegling? Forebygging av karies okklusalt i første molar, en praksisnær intervensjonsstudie i tannhelsetjenesten

Mål:
Hensikten med studien er å sammenligne resin-basert fissurforsegling og Duraphat fluorlakk som benyttes til å forebygge karies i tyggeflater i jeksler hos barn. Begge metoder brukes rutinemessig i tannhelsetjenesten. Kunnskapsgrunnlaget for kariesforebyggende effekt av de to metodene er pr i dag ufullstendig og det gir ikke god nok dokumentasjon for å anbefale den ene metoden fremfor den andre.

Dette er en klinisk intervensjonsstudie med 3-års oppfølging. Risikobarn (6-, 7-og 8-åringer) på utvalgte tannklinikker i fylkeskommunene Oppland, Hedmark og Østfold inkluderes i studien.

Prosjekteier: TkØ

Prosjekttype: Forskningsprosjekt

Prosjektleder og kontaktperson: Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker TkØ

Samarbeidspartnere
Hedmark fylkeskommune (Elverum og Kongsvinger tannklinikk)
Oppland fylkeskommune (Gjøvik, Lena, Lillehammer, Raufoss og Valdres tannklinikk)
Østfold fylkeskommune (Fredrikstad og Halden tannklinikk)

Prosjektmedarbeidere TkØ: Nina J. Wang, Ingrid Klepaker og Randi Sekkeseter

Prosjektperiode: 2017-2022