Om prosjektet

Hensikten med studien er å sammenligne resin-basert fissurforsegling og Duraphat fluorlakk som benyttes til å forebygge karies i tyggeflater i jeksler hos barn. Begge metoder brukes rutinemessig i tannhelsetjenesten. Kunnskapsgrunnlaget for kariesforebyggende effekt av de to metodene er pr i dag ufullstendig og det gir ikke god nok dokumentasjon for å anbefale den ene metoden fremfor den andre.

Dette er en klinisk intervensjonsstudie med 3-års oppfølging. Risikobarn (6-, 7-og 8-åringer) på utvalgte tannklinikker i fylkeskommunene Oppland, Hedmark og Østfold inkluderes i studien.

Prosjekteier: TkØ

Prosjektleder og kontaktperson: Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker TkØ

Prosjektperiode: 2017-2022

Samarbeidspartnere

Hedmark fylkeskommune (Elverum og Kongsvinger tannklinikk)
Oppland fylkeskommune (Gjøvik, Lena, Lillehammer, Raufoss og Valdres tannklinikk)
Østfold fylkeskommune (Fredrikstad og Halden tannklinikk)

Uhlen M.-M., Wang N.J., Skudutyte-Rysstad R. Fissure sealants or fluoride varnish? Routines and attitudes among dental personnel in Norway. European Archives of Paediatric Dentistry

Posterpresentasjon (23rd Congress of European Association of Dental Public Health, 2018).

Sekkeseter, R.; 35 000 timer brukt på forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten – men de vet ikke om det hjelper  Artikkel, forskning.no 17.oktober 2018