Om prosjektet

Hensikten med studien er å sammenligne resin-basert fissurforsegling og Duraphat fluorlakk som benyttes til å forebygge karies i tyggeflater i jeksler hos barn. Begge metoder brukes rutinemessig i tannhelsetjenesten. Kunnskapsgrunnlaget for kariesforebyggende effekt av de to metodene er pr i dag ufullstendig og det gir ikke god nok dokumentasjon for å anbefale den ene metoden fremfor den andre.

Dette er en klinisk intervensjonsstudie med 3-års oppfølging. Risikobarn (6-, 7-og 8-åringer) på utvalgte tannklinikker i fylkeskommunene Innlandet og Viken inkluderes i studien.

Prosjektleder: Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker TkØ

Prosjektperiode: 2017-2023

Samarbeidspartnere

  • Innlandet fylkeskommune (Elverum, Gjøvik, Kongsvinger, Lena, Lillehammer, Raufoss og Valdres tannklinikk)
  • Viken fylkeskommune (Fredrikstad og Halden tannklinikk)