Om prosjektet
Undersøke mikrobiomet i snuslesjoner hos unge snusbrukere ved grad 2 og 3 lesjoner.

Prosjekteier: TkØ

Prosjektleder: Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ

Samarbeidspartnere:
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)
Universitetet i Oslo (UiO), Institutt for oral biologi

Prosjektperiode: 2014-2018