Faglige interesser

Forskningsledelse. Praksisnær klinisk forskning. Biomaterialer. Toksikologi. Folkehelse og snusbruk i Norge.

Utdanning og arbeid

Vibeke begynte som forskningsleder på TkØ i 2014 og har siden det jobbet mot etablere og utvikle forskningsaktiviteten på TkØ. Hun har en mastergrad i toksikologi fra Universitetet i Oslo og i 2013 disputerte hun med avhandlingen “In vitro toxicity of filler particles and methacrylates used in dental composite materials- Cytokine release and cell death“ ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, tilknyttet forskningsgruppen for biomaterialer. Vibeke har tidligere arbeidet ved Folkehelseinstituttet og som forsker på Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM).  

Samarbeid

Tannhelsetjenestens kompetansesentre (Tkene), Folkehelseinstituttet (FHI), Statens Arbeidsmiljø Institutt (STAMI), Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM), Odontologisk Fakultet, Universitetet i Oslo.  

Prosjekter