TOO okt 2017

TOO teamene jobber med tilrettelagt tannbehandling for torturofre, overgrepsofre og de med odontofobi (TOO-behandling). Behandlingstilbudet er organisert som er prosjekt på landsbasis og finansiert av Helsedirektoratet.

På seminaret avholdt i mai,  var hovedtemaet eksperimentell tilnærming i vanskelige pasientsituasjoner. Denne uka var hovedtemaet debriefing eller kollegastøtte. I behandlingen av TOO pasienter er det ulike skjebner og fortellinger som blir fortalt, og dette kan være tungt å bære alene. Vi har diskutert og hatt rollespill for å bli dyktigere på debriefing.

Vi fortsatte også litt med eksperimentell tilnærming i vanskelige pasientsituasjoner, før vi avsluttet med hvordan gjennomføre pasientforberedelse til paraplytannlege.

Les mer om TOO prosjektet her.