Ingrid Klepaker 2016
Forskningsassistent Ingrid Klepaker. Foto: Terje Skåre.

Øker kompetanse gjennom evidensbasert kunnskap

   - Målet med nettverkssamlingene er å videreformidle evidensbasert kunnskap ut til regionen, sier forskningsassistent Ingrid Klepaker ved TkØ, som koordinerer samlingene. Hun viser til at en av TkØs sentrale oppgaver er å drive praksisnær forskning i samarbeid med tannhelsetjenesten i regionen for å øke kunnskapsgrunnlaget hos tannhelsepersonell.
   - På den måten styrker vi det det faglige nivået på tannhelsetjenester til befolkningen, understreker Klepaker.

På samlingen deltok folkehelserådgiver Hilde A. Søberg (Hedmark fylkeskommune), folkehelserådgiver Hilde Håkelien (Østfold fylkeskommune), folkehelsekoordinator Kirsti Sataslaatten (Oppland fylkeskommune) og overtannpleier Grete Tungevåg Brudeseth (Oslo kommune).

E-læring om snusforebyggende arbeid

Nettverkssamlingene arrangeres to ganger i året, og denne gangen var temaet snusforebyggende arbeid i tannhelsetjenesten. Forskningsleder Vibeke Ansteinsson presenterte funn og resultater fra den første delen av TkØs forskningsprosjekt om orale konsekvenser av snusbruk blant ungdom, som er et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM) og TkØ. Resultatene fra denne delen av prosjektet skal danne grunnlaget for innhold til e-læringskurs til tannhelsepersonell og dermed bidra til kompetanseheving i snusforebyggende arbeid. Denne type digital plattform for læring er noe som både tjenesten selv ønsker og som er i tråd med TkØs egen strategi for å heve kompetansen hos tanhelsepersonell uavhengig geografisk lokalisering.

- Vi tror at e-kurs kan være en nyttig og motiverende kanal til å videreformidle ny kunnskap om hvordan snusforebyggende arbeid kan utføres, sier en av deltakerne, Hilde A. Søberg, og legger til at folkehelserådgiverne i regionen vil ha en viktig formidlingsrolle av e-kursene ut mot klinikkene.  

E-læringskursene om snusforebyggende arbeid er definert som et eget prosjekt. I tillegg til å utvikle og implementere e-kursene vil prosjektet også se på effekten av e-kursene.

 

Mer om forskningsprosjektet Sammenhengen mellom snusbruk og opptrukket tannkjøtt og misfarging av tenner og fyllinger blant 18-20 åringer

Mer om forskningsprosjektet Snusforebyggende arbeid i tannhelsetjenesten - effekten av et e-læringsprogram