Prosjekteier: TkØ

Prosjekttype: Forskningsprosjekt

Prosjektleder: Vibeke Ansteinsson. Phd. Forskningsleder TkØ.

Prosjektmedarbeidere TkØ:
Ingrid Klepaker, forskningsassistent
Ewa A. Sz. Hovden, forsker
Randi Sekkeseter, rådgiver
Vibeke Almaas, e-læringsansvarlig

Samarbeidspartnere:
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)
Tannhelsetjenesten i TkØs region

Prosjektperiode: 2016-2018