TkØ er henvisningsinstans og har i dag spesialister innen pedodonti, protetikk, periodonti, radiologi og oral kirurgi. I tillegg tilbyr TkØ behandling i narkose og tannbehandling med lystgassedasjon. Spesialistene jobber tverrfaglig ved kompliserte henvisninger av sammensatte problemstillinger for å yte hjelp på best mulig måte.

Spesialistene har også en rådgivende rolle overfor tannhelsetjenesten. Dette skjer gjennom veiledning av personell ved pasientbehandling, kasusdiskusjoner, kurs og seminarer og tilbud om hospitering ved TkØ. Målet er å heve kompetansen hos tannhelsetjenesten og gi tannhelsepersonell praktisk anvendbart læringsutbytte.

For mer informasjon, ta kontakt med klinikksjef Jon Sudbø.

Veiledning

Tannleger kan få veiledning ved pasientbehandling innen alle TkØs spesialistområder, enten på telefon eller per e-post. Det kan for eksempel dreie seg om akutte traumer (i kontortid), behov for diskusjon av kompliserte kasus, planlegging av pasientforløp eller spørsmål rundt henvisninger. 

Ved henvendelse vil spesialisten danne seg et inntrykk om pasienten bør henvises eller om det er tilstrekkelig med å gi veiledning for å gå videre med behandlingen av pasienten.

Hospitering

TkØ tilbyr tannhelsepersonell mulighet til å hospitere ved klinikken. Det innebærer at tannhelsepersonell kan følge og delta i behandling av både egne henviste pasienter og andre pasienter hos TkØ innen alle spesialistområder. Den som hospiterer får mulighet til å jobbe sammen med en eller flere spesialister og bli involvert i pasientbehandlingen. Tannpleiere og tannhelsesekretærer kan også hospitere.