TkØ er henvisningsinstans og har i dag spesialister innen pedodonti, protetikk, periodonti, radiologi og oral kirurgi. I tillegg tilbyr TkØ behandling i narkose og tannbehandling med lystgassedasjon. Spesialistene jobber tverrfaglig ved kompliserte henvisninger av sammensatte problemstillinger for å yte hjelp på best mulig måte.

I tillegg til pasientbehandling har spesialistene ved TkØ også en rådgivende rolle overfor tannhelsetjenesten. Dette skjer gjennom veiledning av personell ved pasientbehandling, kasusdiskusjoner, kurs og seminarer og tilbud om hospitering ved TkØ. Målet er å heve kompetansen hos tannhelsetjenesten og gi tannhelsepersonell praktisk anvendbart læringsutbytte.

Veiledning på telefon

Tannleger kan kontakte spesialisttannklinikken for hjelp og veiledning av pasientbehandling innen alle TkØs spesialistområder. Det kan for eksempel dreie seg om akutte traumer (i kontortid), behov for diskusjon av kompliserte kasus, planlegging av pasientforløp eller spørsmål rundt henvisninger. Ved å snakke med en av TkØs spesialister vil han/hun få et inntrykk om din pasient bør henvises eller om du kun trenger veiledning for å gå videre med behandlingen av pasienten. Du kan ta kontakt på telefon eller e-post.

Hospitering hos TkØ

TkØ tilbyr tannhelsepersonell muligheten til å hospitere ved spesialisttannklinikken. Det innebærer at tannhelsepersonell kan følge og delta i behandling av både egne henviste pasienter og andre pasienter hos TkØ innen alle spesialistområder. På denne måten får du som hospitant muligheten til å jobbe sammen med en eller flere spesialister, være involvert i pasientbehandlingen og få med deg nyttig læring.

For mer informasjon om veiledning og hospitering, kontakt klinikksjef Jon Sudbø.