Pasienter med alvorlige og langvarige TMD-plager får ikke alltid et tilfredsstillende behandlingstilbud i Norge. Haukeland universitetessykehus opprettet derfor i 2013 et prosjekt med tverrfaglig utredningstilbud til pasienter med TMD-plager. Det tverrfaglige teamet består av kjevekirug, kjeveortoped, bittfysiolog, fysioterapeut, psykologspesialist og smertelege. Pasientene ble henvist til prosjektet gjennom sin fastlege. Når pasienten har vært igjennom utredning får vedkommende nødvendig behandling nær sitt hjemsted eller ved Haukeland universitetssykehus.

Haukeland universitetssykehus og Helse Vest har nå søkt Helsedirektoratet om etablering av tilbudet som en nasjonal behandlingstjeneste.

Les hele saken hos Helsedirektoratet