Den ene stillingen er ved spesialisttannklinikken, og den andre er knyttet til TkØs TOO-tilbud.
Vi benytter elektronisk søknadsskjema. Skjemaet finner du ved utlysningsteksten.

Se utlysningstekst og søknadsskjema for stillingen: Tannhelsesekretær til spesialistklinikk (ID 2457)

Se utlysningstekst og søknadsskjema for stillingen: Tannhelsesekretær til TOO-team (ID 2458)

Søknadsfrist for begge stillingene er 27. februar 2019
 

De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune, som er kontorfylke for TkØ.
Arbeidssted er Oslo, Majorstuen.