Om prosjektet
Kartlegging av behandlingsbehovet og kostnadsberegne behandlingstilbudet til gruppen i tillegg til å avdekke eventuell HELFO-refusjon og antall deltakere, som tidligere har fått dekket tannbehandling gjennom NAV.