Valdres tannklinikk, Moss tannklinikk og Mysen tannklinikk er noen av klinikkene som deltar i forskningsprosjektet "Sammenhengen mellom snusbruk og opptrukket tannkjøtt og misfarging av tenner og fyllinger blant 18-20 åringer". Studien omfatter bla. spøreundersøkelse om snusbruk og en klinisk undersøkelse, hvor eventuelle uønskede effekter knyttet til snusbruk blir kartlagt. Prosjektet er et samarbeid mellom Nordisk Institutt for odontologiske materialer (NIOM), Folkehelseinstituttet (FHI) og TkØ og går ut 2017. 

Mysen tannklinikk.jpg Moss tannklinikk.jpg

Les mer om forskningsprosjektet