Om prosjektet
Prosjektet skal undersøke om det er en sammenheng mellom snusbruk og uønskede orale manifestasjoner, med spesielt fokus på tilstedeværelse av gingivale retraksjoner og misfarging av tenner og fyllinger blant 18-20 åringer. Studien omfatter bla. spørreundersøkelse om snusbruk og en klinisk undersøkelse, hvor eventuelle uønskede effekter knyttet til snusbruk blir kartlagt. Tverrsnittsundersøkelsen vil organiseres gjennom tannhelsetjenesten i Hedmark, Oppland og Østfold fylkeskommune i tillegg til Oslo kommune.

Prosjekteier: TkØ

Prosjektleder og kontaktperson: Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ

Samarbeidspartnere:
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
Nordisk Institutt for odontologiske materialer (NIOM)

Prosjektmedarbeidere:
Rune Becher, Dr scient. Seniorforsker, FHI og NIOM
Liv Grøtvedt, PhD. Forsker, FHI
Håkon Rukke Valen, PhD. Forsker, NIOM
Simen E. Kopperud, PhD. Forsker, NIOM
Jan Tore Samuelsen, Dr Philos. Seniorforsker, NIOM
Morten Fagerland, PhD. Statistiker, TkØ

Finansiering: Helsedirektoratet, NIOM og TkØ

Prosjektperiode: 2014-2018