Det er for første gang utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje for pasienter med temporomandibular dysfunksjon (TMD) i Norge. ​TMD er en fellesbetegnelse for dysfunksjon og/eller smerter relatert til kjeveledd, tyggemuskulatur og andre omliggende strukturer. Målet med retningslinjene er å styrke tilbudet til pasienter med TMD. Direktoratets arbeid med retningslinjene er en del av et større oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer hos Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)