Mål: Undersøke nivåer, sammensetning og størrelse av partikler og VOCer i arbeidsatmosfæren på tannklinikker og undersøke helseutfall forårsaket av disse hos tannleger.

Bakgrunn: Tannhelsepersonell blir eksponert for ulike komponenter fra hvite tannfyllingsmaterialer i tannklinikken. Hvite fyllingsmaterialer består av uorganiske partikler av ulike størrelse, fra nano til mikro størrelse og en matriks bestående av ulike typer methacrylater (monomerer). Materialet herdes (polymeriseres) in situ i pasientens munn.

Måle partikkeleksponering i luft på et utvalg tannklinikker tannklinikker. Både ved legging av fyllinger og ved for eksempel sliping, tilpassing og utskifting av gamle materialer blir det frigitt komponenter fra materialene til luften. Det er kjent at både partikler og methacrylater kan ha uønskede helseeffekter ved eksponering.

 Prosjekteier: TkØ og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Prosjektledere:

Eksterne medarbeidere:

  • Håkon Valen Rukke (NIOM)
  • Shan Zienolddiny (STAMI)
  • Raymond Olsen (STAMI)
  • Balsz Berlinger (STAMI)

Prosjektperiode: 2016-2020