Prosjekttittel: Nivåer og sammensetning av partikler og flyktige og reaktive organiske forbindelser på tannlegekontorer.

Mål: Måle nivåer av partikler og flyktige organiske forbindelser på tannlegekontorer. Prosjektet skal se på den kjemiske sammensetningen av luften på tannlegekontorer og om ulike typer fyllingsmaterialer frigjør ulike typer partikler. Videre skal prosjektet undersøke om disse nivåene potensielt kan føre til uønskede helseeffekter hos tannhelsepersonell. 

Prosjekteier: TkØ og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Prosjekttype: Forskningsprosjekt

Prosjektledere:

  • Vibeke Ansteinsson, forskningsleder TkØ
  • Nina Landvik, forsker STAMI

Samarbeidspartnere:
Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)

Prosjektperiode: 2017-2019