Grunnet økt smittespredning i befolkningen i enkelte kommuner, skjerpes TkØs rutiner slik at vi fortsatt kan gi et trygt tilbud.

I forkant av konsultasjoner kontakter vi pasientene for å avklare smittestatus for seg og eventuell ledsager.

Vi understreker at det ikke er anledning til å møte opp på tannklinikken utenom avtale.

Pasienten kan ha med seg én ledsager ved behov.

Er pasienten forhindret fra å møte, kontakt oss på telefon: 23 69 39 00.

Se også Covid-19 Pasientbehandling