Riktig utført rengjøring, desinfeksjon og sterilisering er en forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes uten å medføre smitterisiko, samtidig som utstyrets funksjonalitet ivaretas og levetiden optimaliseres. Dette kurset har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og et godt utgangspunkt for å kunne vurdere om dekontamineringen på egen arbeidsplass er tilfredsstillende eller trenger forbedringer.:

Kurset er rettet mot tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer.

Kursholder er Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering og holdes gjennom Microsoft Teams.
 

Program og påmeldingsskjema til digitalt kurs i dekontaminering av gjenbruksutstyr for tannhelsetjenesten.
I forkant vil deltakerne få tilsendt materiell til gjennomgang før kurset starter.
Påmeldingsfrist: 13. november