Høsten 2017 startet Kunnskapsdepartementet arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag (RETHOS). Retningslinjene er en del av et nytt styringssystem som har som mål at utdanningene selv, tjenestene og sektormyndighetene det utdannes til, får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

Tannlege og kvalitetsrådgiver Merete Berg-Berthinussen og protetiker Marianne Loftstad fra TkØ, deltar i hver sine programgrupper innen henholdsvis tannlege- og tannteknikerutdanningen Hver programgruppe skal beskrive formålet med den enkelte utdanning og forventet sluttkompetanse i form av læringsutbytte for ferdige kandidater. Alle har mulighet til å komme med sine innspill til de nye retningslinjene, det kan du gjøre her.

Marianne Lofstad    Merete Berg-Berthinussen

Marianne Lofstad                                                       Merete Berg-Berthinussen 

De nye retningslinjene skal etter fremdriftsplanen implementeres den 1.august 2020.

TkØ er veldig glad for at vi har to dyktige deltakere i disse programgruppene, og som skal bidra til at studentene får et enda bedre utgangspunkt etter endt utdanning.

Les mer om RETHOS på regjeringens side her.