Godt inneklima er viktig både for helse og trivsel. Inneklimaforhold som dårlig temperaturkontroll og mangelfull ventilasjon kan påvirke arbeidsevne, gi mistrivsel og i enkelte tilfeller utløse eller forverre sykdom.

Det har skjedd svært mye på inneklimafronten de siste årene. Nyere forskning nyanserer kunnskapen vår og har ført til en viss endring i hvilket inneklimaområde vi bør fokusere på. For eksempel er det kommet flere studier som tyder på at fukt og mugg er knyttet til utvikling av sykdom og ikke bare til forverring av eksisterende sjukdom, sier Becher.

Dei fleste inneklimaproblem kan sannsynligvis løses dersom både samfunnet og enkeltpersoner er villige til å bruke tid og ressurser på dette, seier Becher.

Rapporten lister blant annet opp risikofaktorer i inneklimaet og sykdommer og plager som blir påvirket av dårlig inneklima. Den inneholder et eget kapittel om legionella som kan være nyttig for tannhelsetjenesten og en sjekkliste for inneklima i større bygg.

Rapport 2013:7 fra FHI, PDF versjon