Om prosjektet: Måle nivåer av partikler og flyktige organiske forbindelser på tannlegekontorer. Prosjektet skal se på den kjemiske sammensetningen av luften på tannlegekontorer og om ulike typer fyllingsmaterialer frigjør ulike typer partikler. Videre skal prosjektet undersøke om disse nivåene potensielt kan føre til uønskede helseeffekter hos tannhelsepersonell. 

Prosjekteier: TkØ og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Prosjektledere:

Samarbeidspartnere:
Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)

Prosjektperiode: 2017-2019