TOO_10februar2017_MVika
Margrethe Vika fra TkV Hordaland

I møtet deltok også både Kjell Røynesdal fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Ragnhild Nordengen fra Helsedirektoratet. Bakgrunnen for deres deltakelse var for å høre mer om TOO-prosjektets erfaringer så langt i forbindelse med deres arbeid om evalueringen av TOO-prosjektet. I tillegg jobber HOD med innspill til neste års budsjettforslag.

Røynesdal innledet med å si litt om bakgrunnen for etableringen av TOO-prosjektet, og departementets ønske om å høre om prosjektets planer fremover. Margrethe Vika fra TkV Hordaland ga deretter en felles presentasjon av erfaringer så langt før den enkelte kompetansesenter presenterte status, forslag og ideer til videreutvikling av prosjektet.