I år tilbyr TkØ 16 kurs. Kurskatalogen omfatter både praktisk-kliniske kurs og forskningsrettede kurs.
Årets første kurs; "Trygg kirurgi" og "Sprøyteskrekk og injeksjonsteknikk" er begge åpne for påmelding.
Påmelding for de øvrige kursene vil bli tilgjengelig fortløpende.

TkØs kurskatalog 2020

Informasjon om kurs ved TkØ