Kurset “Hvordan lykkes med prosjektarbeid i tannhelsetjenesten?” er utsatt.
Vi vil så raskt som mulig komme tilbake med ny dato.

Informasjon om våre kurs vil fortløpende bli publisert på tkost.no og på Facebook.