Kurset "Litteratursøk og vurdering av litteraturkilder" holdes 30. august i TkØs lokaler i Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo. Målet med kurset er blant annet å lære hvordan gjøre gode litteratursøk, finne relevant litteratur og kritisk vurdere litteraturkilder. Kurset er lagt opp med både foredrag, praktiske øvelser og diskusjoner, og er rettet mot tannleger og tannpleier som er interessert i praksisnær forskning. Ingen forkunnskaper er nødvendig. Hele programmet finner du her. Det er TkØs forskere Ewa Hovden og Rasa Skudutyte-Rysstad som er kursansvarlige.

For å melde deg på, gå til "Kurs i litteratursøk". Påmeldingsfrist er 16. august. Det er begrenset med antall plasser på kurset, så her gjelder "førstemann-til-mølla-prinsippet".

Velkommen!
 

Tidligere nyhet om kurset