Om kurset

Målgruppe
Tannhelsesekretærer og de som har ansvaret for sterilen ved klinikken. Klinikkledere, som øverste ansvarlig på en klinikk, bør også kjenne til innholdet i kurset.

Innhold
E-læringskurset består av tekst og filmsnutter fordelt over syv leksjoner i tillegg til en test.Kurset kan gjennomføres enkeltvis eller i grupper.  

 

 

 

Læringsmål

I dette kurset vil du få kjennskap til

  • hvordan kontrollere ultralydbad
  • hvordan kontrollere vaskedekontaminator
  • hvordan kontrollere maskiner for rengjøring, desinfeksjon og smøring av roterende instrumenter (f.eks DAC Universal)
  • hvordan kontrollere pakkemaskin
  • hvordan kontrollere vanndampsterilisator (autoklav)

Kurset inneholder også en leksjon om hva validering er og hva slags utstyr som bør valideres i tillegg til en test.